Ewelina Donatti

Ewelina Donatti Ewelina Donatti

Edukator rodziców

Trener Pozytywnej Dyscypliny

Przedszkolny Nauczyciel Montessori 

Wczesnoszkolny Nauczyciel Montessori 

Założyciel Międzynardowej Akademii Montessori

Założyciel Funadcji Spectra

Pedagog

 

 

Dyrektor i założyciel Międzynarodowej Akademii Montessori, założyciel International Montessori Institute, pedagog szkolny, ukończyła kurs MACTE (primary 3-6), MACTE (USA) Elementary I and II (6-12) oczekuje na certyfikację. Trener Possitive Discipline. Edukator Rodziców. Ukończyła szkolenia: Trening Skutecznego Rodzica Thomasa Gordona, Trening Skutecznego Nauczyciela Thomasa Gordona; Handle (Holistic Approach to Neurodevelopment and Learning Efficiency) Level I and II, Wielokrotny uczestnik Międzynarodowej Konferencji Montessori, Uczestniczka Sonrise Programm (Portugalia); Uczestniczka kursu „More Than Words® - The Hanen Program® for Parents ( Wielka Brytania); Założycielka Fundacji Spectra. Ukończyła Training for Trainers ( Wielka Brytania), Kompetencje Menedżerskie - Witalni.

 

W kręgu jej zainteresowań pozostaje psychologia, pedagogika oraz praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

 

Z zaangażowaniem wspiera rodziny w zdobywaniu wiedzy i kompetencji rodzicielskich, zarówno podczas szkoleń jak i indywidualnych konsultacji. 

 

Jej szkolenia dostarczają wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej, strategii motywacyjnych, wyznaczania celów oraz kompetencji z zakresu efektywnej komunikacji, radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi, pokonania własnych ograniczeń i rozwoju osobistego rodziców.  Pomaga rodzicom zbudować relację opartą na miłości i szacunku oraz położyć solidne fundamenty pod długotrwały proces wychowania dzieci. 

 

Jako nauczyciel Montessori łączy wartości montessoriańskie z podstawowymi założeniami pozytywnej dyscypliny wspierając grono pedagogiczne Międzynarodowej Akademii Montessori w tworzeniu otoczenia, w którym każdy uczeń/podopieczny jest traktowany z szacunkiem, ma poczucie własnej wartości, kocha naukę i zdobywa kluczowe umiejętności życiowe. 

 

Prywatnie mama Oscara (7 lat), Alexa ( 10 lat) i Filipa (15 lat).